Hội thảo "Yoga cho người đau lưng" được tổ chức tại Studio Kim Mã.
Thời gian: 14:00 - 16:30 ngày 13 tháng 5 năm 2017.
Học phí : 350.000vnd/ người.
                                             Register here