Trải nghiệm Yoga và Pilates AN TOÀN dựa trên nền tảng
ĐỊNH TUYẾN và GIẢI PHẪU HỌC
cùng các giáo viên tràn đầy nhiệt huyết, tốt nghiệp từ khóa đào tạo tịa Zenith
Học phí: chỉ với 1.500.000 VND tập các lớp Yoga hoặc Pilates cộng đồng chỉ trong 3 tháng

(more…)

14/4 - 6/5, 2018
14:00 - 16:30 pm Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần
Học phí: ưu đãi 4,000,000 VND trước 24/3
Sau đó: 4,500,000 VND

(more…)

Every Tuesday and Thursday
 9:00 - 10:00 am

(more…)

Discount 50% for unlimited monthly pass. Applied only for newcomer to practice all classes  at Zenith Kim Ma ( not AuCo classes)

(more…)

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly