Time: 6.30 - 7.30 am on Tue, Thursday.
Thời gian: Từ 6:30 - 7:30 sáng Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.
Ngày học: Coming soon ( sắp diễn ra) Đăng ký link bên dưới để ghi danh lớp học
 
Benefit: Gentle stretch after 8 hour sleep, Enerzise body, increased blood circulation
Kéo giãn các cơ sau giấc ngủ dài, tăng năng lượng cho ngày mới, tăng tuần hoàn máu.
 
Language: English/ Vietnamese 
Ngôn ngữ : Tiếng Anh/Tiếng Việt.
 
Fee: 800,000 VND/ month
Học phí: 800.000đ/ tháng.
.

                                     REGISTER HERE